Jaarprogramma

Aankomende starters, maar ook recent gestarte praktijkhouders hebben vaak behoefte aan een goede voorbereiding. Met name op het gebied van bedrijfsvoering. Onderling contact met artsen die in eenzelfde fase zitten is daarbij geweldig (en bewezen) behulpzaam.

Cohaesie & Zorggroep Haringvliet initiëren kwartaalbijeenkomsten. In iedere bijeenkomst gaan we in op een thema of specifiek onderwerp. De sessies zijn los van elkaar te volgen. Je kunt kennismaken en sparren met collega’s in de regio.

Thema's die aan bod kunnen komen zijn: Ontwikkelingen in de eerstelijn, Innovaties, bedrijfsvoering zoals financieel beleid, ICT en personeelsbeleid in tijden van krapte, duurzaamheid en leiderschap. We stellen een programma samen op basis van belangstelling.

Vier bijeenkomsten in 2024

De eerste bijeenkomst staat gepland op 15 mei 2024 en gaat over de afweging: Waarnemen, in loondienst of praktijkhouderschap. Huisartsen van Cohaesie & Zorggroep Haringvliet vertellen over hun keuzes, beantwoorden vragen en gaan openhartig met je in gesprek.

De tweede bijeenkomst organiseren we op 22 augustus 2024 samen met het ErasmusMC. Tijdens een regionale terugkomdag gaan we met 30 aankomend huisartsen in gesprek over de rol die Cohaesie & Zorggroep Haringvliet spelen als het gaat om prettig (samen)werken in de regio. En wat aankomend huisartsen verwachten en nodig hebben.

In september/oktober organiseren we een derde bijeenkomst in de vorm van een Meet&Greet voor stoppend en aankomend huisartsen.

Tenslotte ronden we dit eerste jaar af met een update van alle ontwikkelingen in de eerstelijn in november. Daarbij leggen de basis voor een meer inhoudelijk programma in 2025.

Scholing en (netwerk)bijeenkomsten

Wist je dat de zorginhoudelijke scholingen van Cohaesie en Zorggroep Haringvliet voor alle huisartsen in de regio beschikbaar zijn?

Cohaesie
Bekijk het het scholingsprogramma van Cohaesie

Zorggroep Haringvliet
Een agenda met alle bijeenkomsten van Zorggroep Haringvliet vind je in de besloten omgeving Haringvlietweb. Huisartsen in de regio zijn van harte welkom om zich bij de inhoudelijke én netwerkbijeenkomsten aan te sluiten.
Vraag toegang aan door je te registreren op Haringvlietweb.

Maak een afspraak

Maak een afspraak met
Jorien Sjoerdsma

Informeer mij over: