Cohaesie & Zorggroep Haringvliet

Zorggroep Haringvliet en Regionale Huisartsorganisatie Cohaesie werken al geruime tijd samen om de huisartsenzorg in de regio te versterken. En overwegen stappen om deze samenwerking te intensiveren.

Het is een gezamenlijke ambitie om de  huisartsenzorg in de regio niet alleen kwalitatief goed te houden, maar meer nog: toegankelijk. Uit het regiobeeld (2023) blijkt dat er sprake is van dubbele vergrijzing en een sterk toenemende zorgvraag. Bovendien zijn er nu al merkbaar problemen op de arbeidsmarkt voor zorgpersoneel. In het bijzonder een mismatch op specifieke functies als praktijkhoudend huisartsen. Professionals en besturen voelen de urgentie én zien kansen.

De beide organisaties zijn al langdurig actief in de regio en hebben kennis en ervaring opgebouwd die het mogelijk maakt om huisartsen te begeleiden als zij (overwegen om) hun loopbaan te starten of te stoppen. Dat potentieel gaan we samen inzetten. Wij vormen ons een beeld van de huisarts van de toekomst (2030) in de regio. En we ondernemen actie. Door te luisteren en door samen te werken op alle niveaus; professionals, praktijken en organisaties. We ontwikkelen passende ondersteuning én nieuwe vormen van bedrijfsvoering waar dat beter past. Met als doel -ook in de toekomst- vitale praktijken waar zorgverleners met plezier blijven werken (onze praktijken scoren hoog op werkgeluk).

De regio staat voor een pittige opgave. Wij geloven in het vermogen van onze professionals en organisaties om daar de juiste acties aan te verbinden.

Deltaplan voor huisartsenzorg: veerkrachtig en veelzijdig in de regio