Huisvesting

Bij het overdragen of overnemen en starten van een praktijk kan ook huisvesting een issue zijn. Bijvoorbeeld bij uitbreiden, verduurzamen of verhuizen. Beperkt inzicht in de (uitbreidings)plannen van de gemeente (is er gedacht aan ruimte voor zorgvoorzieningen), hoge vastgoedprijzen en financiering zijn vragen waar huisartsen mee te maken hebben. En die zeker ook in het kader van continuiteit en overdracht boven komen drijven.

Om hier een goed antwoord op te kunnen geven, hebben wij het voornemen om vanuit de samenwerking tussen Cohaesie en Zorggroep Haringvliet betrokken partijen bij elkaar te brengen: gemeenten, zorgverzekeraar en huisartsen. Samen, omdat we allen een belang hebben bij goede voorzieningen voor huisartsen, maar de huisvestingsvraag individueel niet op kunnen lossen.

We kiezen voor een centrale plek waar huisartsen met hun vragen terecht kunnen. Voor aankomend huisartsen van Cohaesie en Zorggroep Haringvliet is dat Jorien Sjoerdsma. Zij onderzoekt per casus met de partijen samen hoe we bij een huisvestingsprobleem kunnen ondersteunen.

Maak een afspraak

Maak een afspraak met
Jorien Sjoerdsma

Informeer mij over: